Tên tiếng hoa hay và ý nghĩa khi cha mẹ đặt

Cách đặt tên con gái theo tiếng trung quốc được lựa chọn từ danh sách những hay nhất dành cho các nhân vật nữ hay tên nhân vật nam trong tiểu thuyết ngôn tình nổi nhất hiện nay.

top-20-hinh-anh-be-gai-de-thuong-nhu-thien-than-9

tên tiếng hoa hay và ý nghĩa được nhiều cha mẹ chọn lựa do cách đặt tên như trong các tiểu thuyết, truyện trung quốc. Cách đặt tên con gái theo tiếng trung quốc được lựa chọn từ danh sách những dành cho các nhân vật nữ hay tên nhân vật nam trong tiểu thuyết ngôn tình nổi nhất hiện nay.

 

Danh sách 100 tên tiếng hoa cho con gái theo tên nhân vật nổi tiếng như sau

Lâm Gia Mộc
Mộc Thanh Dao
Ly Tâm
Tần Khả Nhi
Hiểu Đồng
Chu Ngọc
Thiên Y Hữu Phong
Long Tuyết Dao
Lâm Phong
Tô Di
Hứa Hủ
Lạc Tranh
Tần Như Thương
Tạ Tuyền Cơ
Nhan Hoan
Ninh Phi
Vân Khinh
Tang Du
Trầm Nhược Băng
Chung Bảo Khâm
Lăng Ngạo Quân
Đường Mật
Mộ Thiện
Phượng Lan Dạ
Sơ Vũ
Giang Sắt Sắt
Liễu Đình
Lý Lộc
Mạch Đâu
Lí Vị Ương
Hàn Duy Tang
Dư Y
Doãn Bích Giới
Nhan Phá Nguyệt
Diêu Ngạn
Mạnh Tang Du
Vân Phỉ
Tang Tử
Ninh Vũ Nhu
Tô Lạc Tuyết
Bạch Sính Đình
Trác Tình
Lục Phù
Khương Trầm Ngư
Dương Chiêu
Mộc Hàn Hạ
Tô Miên
Vương Huyên
Vân Hề Hề
Hoàng Tử Hà
Trình Ca
tên tiếng hoa cho con trai

BST hơn 30 cái tên tiếng hoa cho bé trai hay và ý nghĩa nhất từ các nhân vật nổi tiếng trong ngôn tình Trung Quốc là:

Hà Dĩ Thâm
Ngôn Hy
Tiêu Nại
Dạ Hoa
Dung Chỉ
Đàm Thư Mặc
Tôn Gia Ngộ
Mộ Ngôn
Bạch Tử Họa
Hà Tô Diệp
Mộ Dung Bá Lâm
Lục Lệ Thành
Lương Phi Phàm
Trần Ngộ Bạch
Tiết Thái
Trần Tử Gia
Phong Tức
Trường Tôn Vô Cực
Vân Tranh
Giang Thần
Đường Dịch
Nguyễn Chính Đông
Trình Tranh
Tô Lập
Dung Nham
Long Phi Ly
Dung Viên
Vương Lịch Xuyên
Lục Chi Ngang
Mạnh Ngọc
Phương Hoa
Tiêu Kì Nhiên
Tịch Si Thần

Cùng Danh Mục

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>